Son Eklenenler

 • Hozan Aydın - Dılo Ez Bimrim sözleri

  Hozan Aydın Dılo Ez Bimrim sözleri, Hozan Aydın Dılo Ez Bimrim şarkı sözü, 

  Dilo ez bimrim, dilo hewar li ve buhare
  Li ve buhare bira hewar li ve buhare

  Hesir çave min xweş dilop meş in weke barane
  Weke barane, weke barane keko hewar weke barane

  Mirin pir xweş e dilo hewar li milke bave
  Milke merdan e bira hewar milke meran e

  Mirin pir xweş e dilo hewar li milke bave
  Milke merdan e bira hewar milke şeran e

  Dilo ez bimrim dilo hewar li ve payize
  Li ve payize bira hewar li ve payize

  Kurdo werin bi hev bigrin em bigrin leze
  Em bigrin leze bira hewar em bigrin leze

  Tirba min çekin dilo hewar li milke bave
  Milke Kurdan e dilo hewar milke merdan e

  Mirin pir xweş e bira hewar bi merd u ceze
  Bira azadi bira hewar bi merd u ceze

  Mirin pir xweş e bira hewar li Kurdistane
  Li gulistane bira hewar li Kurdistane.


  Dilo Ez Bimrim Türkçe Çevirisi

  Gönlüm bén öléyim gönlüm bu baharda
  Bu baharda havar bu baharda

  Gözyaşları gözümdén hoşça akarlar yağmur gibi
  Yağmur gibi, yağmur gibi abim havar yağmur gibi

  Ölmék çok güzéldir gönül havar baba ocağında
  Yiğitlérin ocağıdır havar, érkéklérin ocağıdır

  Ölmék çok güzéldir gönül havar baba ocağında
  Yiğitlérin ocağıdır havar, aslanların ocağıdır

  Gönlüm bén öléyim gönül havar bu sonbaharda
  Bu sonbaharda abim, havar bu sonbaharda

  Kürtlér, gélin hép bérabér acélé édélim
  Acélé édélim abim havar acélé édélim

  Türbémi yapın havar, baba ocağında
  Kürtlérin ocağıdır havar, yiğitlérin ocağı

  Ölmék çok güzéldir abim havar yiğitcé
  Özgrlük olsun abim, havar yiğitçé

  Ölmék çok güzéldir abim, havar Kürdistan'da
  Gülistan'da abim, havar Kürdistan'da

   

  Devamı..
 • Hozan Aydın - Lori Sözleri

  Hozan Aydın Lori sözleri, Hozan Aydın Lori şarkı sözü, 

   


  Mejiyen kerr dilen kor
  Şora dikin bore bor
  Pe li te kirin çûn jor
  Jiyan ji te kirin gor

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Mirad be koşk û seray
  Bişewite bi pera
  Xwin vexwarin ziktera
  Mirin hiştin ji te re

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Ey yezdane mihrivan
  Dibini van Nemrûdan
  Ey xwedane dilovan
  Dibini van hovan
  Bi nave din û iman
  Serje dikin zarokan

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Hozan Aydin Lori Türkçe Çevirisi

  Sağır béyinlér kör yüréklérlé
  Konuşurlar böğüré böğüré
  Séni ézip çıkarlar yukarılara
  Hayatı sana mézar éttilér

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

  Kahrolsun köşk vé sarayları
  Yansın paraları ilé
  Karınlarını doyurup kan içtilér
  Payına ölümü bıraktılar

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

  Ey rahman olan Rab!


  Görürsün bu Némrutları
  Ey rahim olan Allah!
  Görürsün bu vahşiléri
  Din vé iman adına
  Doğrarlar çocukları

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

   

  Devamı..
 • Şivan Perwer - Zembilfiroş Sözleri

  Şivan Perwer Zembilfiroş Sözleri, Şivan Perwer Zembilfiroş Şarkı Sözü, 

   

  Zembilfiroş
  Qinyata Zembilfiroş û evina Xatûne Weki baki germ bi evin tirs Le paqiji girt
  ibû ser hele û herkesi li dora Kela Farqine Weha dibeje gele me: Zembilfiroş
  Lawike Ebas ya Emin ya nenas Xer û xeraca nastine keda deste xwe dixwe Hurme
  ta Mir û evina Xatûne; heskirina welat gel hele ya zarok û jina wi her li dile
  wi ye Heja ye Zembilfiroş
  Zembilfiroş zembila tine
  Delalo zembila tine
  Kolan bi kolan digerine
  Nan û dahne pe distine
  Zarokan pe ditevrine
  Gava ew zembila tine
  Xatûn li birce dibine
  Bi eşqa dil dihebine
  Aqil diçe sewda namine
  Ha dil were ha dil were
  Kese ji dil neki bawere
  Ji mirovanti hatiye dere

  Xatûn :
  Kuro selka vir de bine
  Mir dixwaze te bibine
  Buha buha ji te bistine
  Lawiko ez brindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna min a delal e
  Min bihisti Mir ne li mal e
  Bazara'm bi male helal e
  Xatûne ez tobedar im
  Delale ez tobedar im
  Ha dil were carek bi coş
  Car car vexwe şerbeta xoş
  Dilqinyata Zembilfiroş

  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike beyan i
  Ez dibejim tu pe dizani
  Min bo eşqa dil te ani
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna min a zerin e
  Qusur li ser te qet nine
  Le dilem kesi nahebine
  Xatûne ez tobedar im
  Delale ez tobedar im
  Hay hay hay hawar e hawar e
  Hay hay hay hay
  Xatûn pir evindar e
  Li ber rehma Xwede xwar e
  Ji eşqe maye be par e
  Evindar e ma beçare
  Xatûn li jor kar dike
  Zer li eniye par dike
  Kalen sedsalan har dike

  Xatûn :
  Çaven min mina eynan e
  Biske min mina qeytan e
  Dirane min mina mircan in
  Eniya min mina ferşan e
  Bere min mina fincan e
  Fincanen mir û paşan e
  Singe min mina zozan e
  Zozanen haft eşiran e
  Zembilfiroş lawike derweş
  Le bike kef û seyran e
  Zembilfiroş lawike derweş e
  Keremke tu were peşe
  Heqe zembilen xwe bibeje
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Le le le le le Xatûne
  Çaven te mina zeytûne
  Ditirsim ji agire etûne
  Ya Xatûn ez tobedar im
  Tobedare Xaliqe Cebar im
  J'ser toba xwe ez nayem xware
  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike feqir e
  Were ser doşeka Mir e
  Bidim te guliyen herir e
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Tu Xatûna li birc û van i
  Li ser text û li ser seran i
  Tu ji min re nabi kevani
  Xwedi zarok û eyal im
  Zarok tazi û birçi li mal in
  Xatûne ez tobedar im

  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike nenas i
  Tena derpi û kiras i
  Tu ji destem nabi xelas i
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna gerden bi mori
  Qet nabe bi kotek û zori
  Tirsa min ji wi Reb e jore
  Xatûne ez tobedar im
  Tobedare Zerdeşte Kal im
  Ji ser toba xwe qet nayem xware

   

  Devamı..
 • İbrahim Rojhılat - Jı Te Dur Bum Sözleri

  İbrahim Rojhılat Jı Te Dur Bum Sözleri, İbrahim Rojhılat Jı Te Dur Bum Şarkı Sözü, 

   

  Roj dîrej bun
  Şev tarî bun
  Sterk wînde bun
  Ez tene bum
  Jî te dur bum jî te dur bum

  Wek bîlbîla ser saxe bum
  mîne dîstîra we ew dîtîna
  Jî te dur bum jî te dur bum

  Wek dîlopek aw paran bum
  Wek kevotek bask behal bum
  Jî te dur bum jî te dur bum

  Sêndên UzaktımTürkçê Çêvîrî Sözlêrî

  Günlêr uzadı Gêcêlêr karardı
  Yıldızlar kayboldu Bên yalnızdım
  Sêndên uzaktım

  Bülbüllêr gîbî dalın üstündêydîm
  Buluşmayı bêndên êsîrgêdîn
  Sêndên uzaktım

  Bîr damla gîbî su yağmur oldum
  kanadı yorgun bîr güvêrcîn gîbî oldum
  Sêndên uzaktım

   

  Devamı..
 • İbrahim Rojhilat - Were Le Sözleri

  İbrahim Rojhilat Were Le Sözleri, İbrahim Rojhilat Were Le Şarkı Sözü, 

   

  Ez gul im gula geliyan
  Were le le le
  Deşt u zozan digeriyam
  Were le le le le
  Ez aşiqe te bum keçe keçe
  Were le le le,bebexte le
  Ez aşiqe te bum xayîn xayîn
  Were le le le le, bebexte le

  Eze mala xwe ji vir barkim
  Were le le le le
  Bar bikim te ji bîr nakim
  Were le le le le
  Ser te ra qet kesî heznakim
  Were le le le le Bebexte le
  Çu xerîbiye çima nehatî
  Were le le le

  Tev dile min kul u birîn dikî
  Were le le le
  Tu bi xatire xuda bikî keçe
  Were le le le
  Tu bi xatire xuda bikî xayîn
  Were le le le le, Bebexte le
  Tu bi xatire xuda bikî xayîn
  Were le le le le, Zalime le

   

  Devamı..
 • İbrahim Rojhılat - Hevi Sözleri

  İbrahim Rojhılat Hevi Sözleri, İbrahim Rojhılat Hevi şarkı sözü, 

   

  Dikarim dur bifirim
  Ava deryan bibirim
  Li ser lat u zinaran
  Strane xwe bi qîrim

  Desten me we bibin bask
  Eme bifirin herin
  Welate xwe vegerin
  Welate xwes u bihust

  Dibînim xewne sevan
  Hesreta li ber cavan
  Dixwazim te bibînim
  Melate gul sîlavan

  Desten me we bibin bask
  Eme bifirin herin
  Welate xwe vegerin
  Welate xwes u bihust

   

   

   

  Devamı..
 • Ciwan Haco - Welat Sözleri

  Ciwan Haco Welat İlahi Sözü, 

  Welat welat kawa mirovayetî
  Law û latî sitûnrawî le meywisî hejmiyunû
  Le nav şalawî grû lav û ma wî sirixwûna
  Çontika ey barandibarî waha marg divet xware
  Welat welat kawa mirovayetî

  Hava çetnare keman bû wa bireşe we kuidan
  Ew car ez deste faşîstan ganî hezara mirovan
  La Helebçe didom soza
  La Helebçe didom soza
  Welat welat kawa mirovayetî
  Kawa deste neteweyeti wa asîmanî ware

  Xwekanî bajar kurduwî mal de te pe wî xwe betî
  Kawa deste şeref wîjdan
  Ba çarey ez zarî zan

  Jin û peya û zarokanî le pe nasnameyî kurdistan
  Welat welat kawa mirovayetî
  Kawa deste neteweyetî wa asîmanî warî

   

  Devamı..
 • Ciwan Haco - Were Sözleri

  Ciwan Haco Were Şarkı Sözü, 

  Te ez helandim keçke ji xwere
  Ev çend salan ez li heviya te me
  Wez li heviya dîtna te me
  Ez dinalim be hevalim
  Ez dinalim bo maçekî
  Dil bije demen te ma
  Rû sipî sor û zer e

  Ey hevale çav xezale
  Ax û ahîn û sed hewar
  Min bi sed lav û qerine
  Dest gihande zînga we
  Aşiqe wan çaven te me
  Aşiqe wan leven te me
  Aferîn sed aferîn maçek da min çiqas xweş e

   

  Devamı..
 • Ciwan Haco - Xeribi Sözleri

  Ciwan Haco Xeribi Şarkı Sözü, 

  Birîndar kirim xerîbiye
  Ez ji xwe re kuştim xerîbiye
  Min bese ji ve eziyetiye
  Berem kete ve beriye

  Dikim nakim ji bîram naçe
  Rewşa welat û berace
  Çiya û newal û qelaçe
  Ez ne melekim xwediye tace

  Kuro lawo welat xweş e
  Me je barkir roje res e
  Dijmin sote wek serxwes e
  Ji zilm û zore me dames e

  Ve buhare gul pişkivîn
  Li çol û çiya û dile birîn
  Dil û nave min dikewgirîn
  Kanî welat û ala rengîn

  Derde welat pir girana
  Jere dive jîr û zana
  Mejî û ziman ew dermana
  We xilaskin

   

  Devamı..
 • Ciwan Haco - Zıngıl Sözleri

  Ciwan Haco Zıngıl Şarkı Sözü, 

   

  Zinge zinga zingile min vaye dîsa deng veda
  Denge doza welate min dinya girt û berneda
  Peyman soza merane geş dikin buhara me
  Xebata qîz û lawana newroz adara me

  Nîsana yekbûna meye newroza kurden keleş
  Bi yekbûna van gulaye ev buhara xwes û geş
  Zinge zinga zingile min xwes hawar û gaziya
  Awaza ve zinge zinge ji ferhenga qazîye

   

  Devamı..
 • Seyda Perinçek - Ez Çavreşa Xwe Nabinim Sözleri

  Seyda Perinçek Ez Çavreşa Xwe Nabinim Şarkı Sözü,

   

  Dora min reş u tari ye
  Ar bi dile min ketiye
  Ez çavreşa xwe nabinim
  Felek reka min girtiye
  Ez xezala xwe nabinim
  Felek reka min girtiye
  Bê te jiyan bi me zore
  Diçe emir mîna hor e
  Ji roja ku te nabinim
  Wan çaven min weke kore

  Dil xeber şand bi baye re
  Min go bibe ji yare re
  Bila biske xwe bişine
  Bi wi çeme ber male re

  Eze biske te hilinim
  Li ser birîna xwe daynim
  Hekim tu yi derman tu yi
  Guneh dibe ez ne mirime

  Ez Çavrêşa Xwe Nabînim Türkçê Çêvirisi

  Kara vê karanlık êtrafımı sarmıştır
  Atêş yürêğimê düşmüştür
  Kara gözlümü görêmêm
  Fêlêk yolumu kapatmıştır
  Ceylanımı görêmêm
  Fêlêk yolumu kapatmıştır

  Sênsiz hayat zor gêlir
  Ömür gêçêr dêğêrsizcê
  Sêni görmêdiğim gün
  O gözlêrim kör gibidir

  Kalp habêr saldı rüzgar ilê
  Dedim ki al götür yarê
  Zülüflêrini yollasın
  Evin önündên akan ırmak ilê

  Zülüflerini saklayacağım
  Yaramın üzêrinê örtêcêğim
  Hêkim sênsin ilacım sênsin
  Yazık bana bên ölüyüm

   

  Devamı..
 • Seyda Perinçek - Çu Çu Nema Te Sözleri

  Seyda Perinçek Çu Çu Nema Te Şarkı Sözü,

   

  Rumeta jiyane bizanibin
  Emre çu buhuri u nema te
  Bi saxi ji hevdu re bibin
  E ku çu ew edî nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

  Çiya tev be dar u tazi nin
  Te bihar behna gul nema te
  Mala min be xwedi hişt u çu
  Keça min çu edi nema te
  Berxe min çu edi nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

  Bere tim dihati xewne min
  Di bi şev xewa min nema te
  Cane min tev kul u birine
  Ziha bu xwîna min nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

   

  Devamı..
 • Seyda Perinçek - Ne Çarim Sözleri

  Seyda Perinçek Ne Çarim Şarkı Sözü,

   

  Ez bum dayika şaristaniya
  İro mam tene li bine piya
  Kurdo min xilas kin
  Ji zordestîyan
  Xwediye min tu yi

  Neyar ez kirim pari pari
  Dil li aliki ser li aliki
  Rih li aliki can li aliki
  Ez yek im ne çar im
  Pîroz im Kurdistan’im
  Ez yek im ne çar im Kurdistanim

  Çar aliye min hemû xizne ye
  Çavê neyara hemiya te de ye
  Kurdo min guhdar kin
  Bangam li te ye
  Çima ez bindest im gazinem heye

  Neyar ez kirim pari pari
  Dil li aliki ser li aliki
  Rih li aliki can li aliki
  Ez yek im ne çar im
  Pîroz im Kurdistanim
  Ez yek im ne çar im Kurdistanim

  Ne Çarîm Türkçe Çevirisi

  Şêhirlerin anası oldum
  Bugün yalnız kaldım ayaklar altında
  Hey Kürt kurtar benî
  Baskıcılardan
  Namusunum senîn
  Sahibim sênsîn

  Düşman benî ettî parça parça
  Kalp bir tarafta baş bîr tarafta
  Ruh bir tarafta can bir tarafta
  Ben birim dört değîlîm
  Kutluyum Kürdistanım
  Ben birim dört dêğilim Kürdistanım

  Dört bîr yanım hazînedîr
  Tüm düşmanların gözü bunlarda vardır
  Hêy Kürt dinlê beni
  Çağrım sanadır
  Neden îşgal altındayım sitêmim var

  Düşman benî ettî parça parça
  Kalp bir tarafta baş bir tarafta
  Ruh bîr tarafta can bir tarafta
  Ben birim dört dêğilim
  Kutluyum Kürdistan’ım
  Bên bîrim dört değîlîm Kürdîstanım

   

  Devamı..
 • Adem Tepe - Le Dine Sözleri

  Adem Tepe Le Dine Şarkı Sözü,

   

  Ez ne har im ne din im
  Dildar im dilbirîn im
  Bibe gulek ji mn re
  Wek bilbil li ser te bixwinim

  Ayle dine le dine
  Esmere xwîn şerine
  Ji derde te ez dimirim
  Çima tu li min nabini

  Ez sewime cana min
  Min bernede berxa min
  Gava ez te nebinim
  Şaş dibe feleka min

  Ayle dine le dine
  Esmere xwin şerine
  Ji derde te ez dimirim
  Çima tu li min nabini

   

   

  Devamı..
 • Adem Tepe - Baxçe Gulan Sözleri

  Adem Tepe Baxçe Gulan Şarkı Sözü,

   

  Nav baxçe gulan gul u sosinan
  Gulek neqetand behna te naye
  işev evar da keti bira min
  Şev derbas nabe sibe min naye
  Ketim xeyalaan ketime fikran
  Hale min tune ye sebra min naye


  Nav baxçe gulan gul u sosinan
  Gulek neqetand bêhna te naye
  Te xatir xwestî çûyi nehati
  Emre min derbas bû çima tu naye


  Ketim xeyalan keetime fikran
  Hale min tune ye sebra min naye
  Nav baxçe gulaan gul u sosinan
  Gulek neqetand behna te naye

   

   

  Devamı..
 • Adem Tepe - Evara Xemgin Sözleri

  Adem Tepe Evara Xemgin Şarkı Sözü,

   

  Evara te ez pir xemgin im
  Çavên xwe te digerinim
  Ez nizanim tu li ku yi
  Bawer nakim te bibinim
  Her dem ez te bir tinim
  Derde te har u din im
  Bes e le tu vegere
  Ne kevir im can u xwin im

  Buye evar derve tari
  Çavên min li reka deri
  Deri veke dee tu were
  Be dem ez li heviya te me

  Her dem ez te bir tinim
  Derde te har u din im
  Bes e le tu vegeere
  Ne kevir im can u xwin im

   

  Devamı..
 • Fırat Çakan - Gule Sözleri

  Fırat Çakan Gule Şarkı Sözü,

   

  Deste min xezale kirin
  Bi zoreki nişan kirin
  Gustila zer tiliyê kirin
  Dil cegere min daxkirin
  Le le Gule tu nav gulan
  Te agir berda nav dilan
  Nekeve nava sosinan
  Nebe sebeba van gulan

  Le le Gule be te nabe
  Be te halem pir xerabe
  Eva dile mine rezil
  Tu dila qayil nabe

  Le le Gule tu nav gulan
  Te agir berda nav dilan
  Nekeve nava sosinan
  Nebe sebeba van gulan

  Devamı..
 • Fırat Çakan - Ez Te Hezdikim Sözleri

  Fırat Çakan Ez Te Hezdikim Şarkı Sözü,

   

  Aşiqe bejna şepal im
  Ez nexweşe zer gerdanim
  Li ser te ez tobedarim
  Evindar im birindarim
  Ez te hezdikim

  Çi bikim yare ez çi bikim
  Dil rezil e ez pe nakim
  Ez çi bikim ve qedere
  Ez te hezdikim

  Ji bo te ez har u dinim
  Şev u rojan dil girinim
  Tirsim bimrim te nebinim
  Evindar im birindarim
  Ez te hezdikim

  Çi bikim yare ez çi bikim
  Dil rezil e ez pe nakim
  Ez çi bikim ve qedere
  Ez te hezdikim

  Devamı..