Hozan Aydın

 • Hozan Aydın - Dılo Ez Bimrim sözleri

  Hozan Aydın Dılo Ez Bimrim sözleri, Hozan Aydın Dılo Ez Bimrim şarkı sözü, 

  Dilo ez bimrim, dilo hewar li ve buhare
  Li ve buhare bira hewar li ve buhare

  Hesir çave min xweş dilop meş in weke barane
  Weke barane, weke barane keko hewar weke barane

  Mirin pir xweş e dilo hewar li milke bave
  Milke merdan e bira hewar milke meran e

  Mirin pir xweş e dilo hewar li milke bave
  Milke merdan e bira hewar milke şeran e

  Dilo ez bimrim dilo hewar li ve payize
  Li ve payize bira hewar li ve payize

  Kurdo werin bi hev bigrin em bigrin leze
  Em bigrin leze bira hewar em bigrin leze

  Tirba min çekin dilo hewar li milke bave
  Milke Kurdan e dilo hewar milke merdan e

  Mirin pir xweş e bira hewar bi merd u ceze
  Bira azadi bira hewar bi merd u ceze

  Mirin pir xweş e bira hewar li Kurdistane
  Li gulistane bira hewar li Kurdistane.


  Dilo Ez Bimrim Türkçe Çevirisi

  Gönlüm bén öléyim gönlüm bu baharda
  Bu baharda havar bu baharda

  Gözyaşları gözümdén hoşça akarlar yağmur gibi
  Yağmur gibi, yağmur gibi abim havar yağmur gibi

  Ölmék çok güzéldir gönül havar baba ocağında
  Yiğitlérin ocağıdır havar, érkéklérin ocağıdır

  Ölmék çok güzéldir gönül havar baba ocağında
  Yiğitlérin ocağıdır havar, aslanların ocağıdır

  Gönlüm bén öléyim gönül havar bu sonbaharda
  Bu sonbaharda abim, havar bu sonbaharda

  Kürtlér, gélin hép bérabér acélé édélim
  Acélé édélim abim havar acélé édélim

  Türbémi yapın havar, baba ocağında
  Kürtlérin ocağıdır havar, yiğitlérin ocağı

  Ölmék çok güzéldir abim havar yiğitcé
  Özgrlük olsun abim, havar yiğitçé

  Ölmék çok güzéldir abim, havar Kürdistan'da
  Gülistan'da abim, havar Kürdistan'da

   

  Devamı..
 • Hozan Aydın - Lori Sözleri

  Hozan Aydın Lori sözleri, Hozan Aydın Lori şarkı sözü, 

   


  Mejiyen kerr dilen kor
  Şora dikin bore bor
  Pe li te kirin çûn jor
  Jiyan ji te kirin gor

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Mirad be koşk û seray
  Bişewite bi pera
  Xwin vexwarin ziktera
  Mirin hiştin ji te re

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Ey yezdane mihrivan
  Dibini van Nemrûdan
  Ey xwedane dilovan
  Dibini van hovan
  Bi nave din û iman
  Serje dikin zarokan

  Lori ser te de bombe bari
  Bela buyi pari pari
  Kani çaven te ye mori
  Dayik bi gori

  Hozan Aydin Lori Türkçe Çevirisi

  Sağır béyinlér kör yüréklérlé
  Konuşurlar böğüré böğüré
  Séni ézip çıkarlar yukarılara
  Hayatı sana mézar éttilér

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

  Kahrolsun köşk vé sarayları
  Yansın paraları ilé
  Karınlarını doyurup kan içtilér
  Payına ölümü bıraktılar

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

  Ey rahman olan Rab!


  Görürsün bu Némrutları
  Ey rahim olan Allah!
  Görürsün bu vahşiléri
  Din vé iman adına
  Doğrarlar çocukları

  Nénni üstüné bombalar yağdırdılar
  Dağıldı bédénindén kopan parçalar
  Hani o boncuk gibi gözlér?
  Anası kurban

   

  Devamı..