Mem Ararat

 • Mem Ararat - Evina Bihare Sözleri

  Mem Ararat Evina Bihare Şarkı Sözü,

   

  Hin bihar nehatiiye Zozana
  Le dunya li bendî me namine
  Vaye hatiime mevaniye te
  Deriye xwe veke

  Nebeje qey sibeh tim zu ye
  Nebe qey çav we tim bibine
  Vaye hatiim ber deriye te
  Dile xwe veke

  Ey sitvanuuya keçen derya
  Ji reçek dur tem westiya me
  Hatime biibim Mem e te
  Baske xwe veke

  Hatim te ji xewe şiyar bikim
  Ji her du çaven te maç bikim
  Hatim te ji xewe şiyar bikim
  Ji leven tenik maç bikim
  Agire evine haar bikim
  Çave xwe veke

  Devamı..
 • Mem Ararat - Were Delal Sözleri

  Mem Ararat Were Delal Şarkı Sözü,

   

  Tu guli tu beybuni
  Ji derdan re dermani
  Carek were min bibini
  Were zalim de were
  Were canam de were
  Were rindam de were
  Were delale
  Carek were min bibini
  Were rindam de were
  Were canam de were
  Were delale

  Dibişire ey yare
  Weke heyve wek tave
  Wer kulilka bihare
  Were canam de were
  were rindam de were
  were gewram de were
  Were delale

  Wer kulilka bihare
  were rindam de were
  Were canam de were
  Were delale

  Tu ey heyva li çardeha
  Tu ey kara xezala
  Min nehele di vi hala
  were canam de were
  were rindam de were
  were gewram de were
  Were delale

  Min nehele di vi hala
  were canam de were
  were gewram de were
  Were delale

  Devamı..
 • Mem Ararat - Bûka Baranê Sözleri

  Mem Ararat Bûka Baranê Şarkı Sözü,

   

  Yare delale bûka barane
  Bese xwe bixemiline
  Bi renge bihare
  Bese xwe bixemiline
  Bi renge tave
  Çima tu nakeni
  Çima tu napeyivi
  Û li we valahiye
  Disa sar mayi

  Çima tu nakeni
  Çima tu napeyivi
  Û li we valahiye
  Weke mirin mat mayi

  Yarê delale buka barane
  Bese xwe bixemilîne
  Bi renge bihare
  Bese xwe bixemiline
  Bi renge tave

  Çaxa te dibinim
  Di ve jiyana tari
  Ez xembar dibim
  Ez birindar dibim

  Çaxa te dibinim
  Di ve jiyana tari
  Ez xembar dibim
  Ez din u har dibim

  Yare delale buka barane
  Bese xwe bixemiline
  Bi renge bihare
  Bese xwe bixemiline
  Bi renge tave

  Devamı..
 • Mem Ararat - Zana û Andok Sözleri

  Mem Ararat Zana û Andok Şarkı Sözü,

   

  Haydi namaza gél artık allaha
  Huzur burada dua ét yaradana
  Koşun allaha yalvarın yaradana
  Ölümlü dünya tövbe et rahmana

  Koşun Allaha o güzél ezana
  Ölümlü dünya tövbé ét rahman’a
  Gel artık allah a muhammed in yoluna
  Koşun allaha allaha

  Haydi namaza dön artık Allaha
  Ölümlü dünya sécdé ét Yaradana
  Koşun Allah a yalvarın Yaradana
  Ölümlü dünya tövbé et Rahmana

  Koşun allah a ogüzel ezana
  Ölümlü dünya tövbé et Rahmana
  Gél artık allah a muhammed in yoluna
  Koşun allah a allah a

   

  Devamı..