Seyda Perinçek

 • Seyda Perinçek - Ez Çavreşa Xwe Nabinim Sözleri

  Seyda Perinçek Ez Çavreşa Xwe Nabinim Şarkı Sözü,

   

  Dora min reş u tari ye
  Ar bi dile min ketiye
  Ez çavreşa xwe nabinim
  Felek reka min girtiye
  Ez xezala xwe nabinim
  Felek reka min girtiye
  Bê te jiyan bi me zore
  Diçe emir mîna hor e
  Ji roja ku te nabinim
  Wan çaven min weke kore

  Dil xeber şand bi baye re
  Min go bibe ji yare re
  Bila biske xwe bişine
  Bi wi çeme ber male re

  Eze biske te hilinim
  Li ser birîna xwe daynim
  Hekim tu yi derman tu yi
  Guneh dibe ez ne mirime

  Ez Çavrêşa Xwe Nabînim Türkçê Çêvirisi

  Kara vê karanlık êtrafımı sarmıştır
  Atêş yürêğimê düşmüştür
  Kara gözlümü görêmêm
  Fêlêk yolumu kapatmıştır
  Ceylanımı görêmêm
  Fêlêk yolumu kapatmıştır

  Sênsiz hayat zor gêlir
  Ömür gêçêr dêğêrsizcê
  Sêni görmêdiğim gün
  O gözlêrim kör gibidir

  Kalp habêr saldı rüzgar ilê
  Dedim ki al götür yarê
  Zülüflêrini yollasın
  Evin önündên akan ırmak ilê

  Zülüflerini saklayacağım
  Yaramın üzêrinê örtêcêğim
  Hêkim sênsin ilacım sênsin
  Yazık bana bên ölüyüm

   

  Devamı..
 • Seyda Perinçek - Çu Çu Nema Te Sözleri

  Seyda Perinçek Çu Çu Nema Te Şarkı Sözü,

   

  Rumeta jiyane bizanibin
  Emre çu buhuri u nema te
  Bi saxi ji hevdu re bibin
  E ku çu ew edî nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

  Çiya tev be dar u tazi nin
  Te bihar behna gul nema te
  Mala min be xwedi hişt u çu
  Keça min çu edi nema te
  Berxe min çu edi nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

  Bere tim dihati xewne min
  Di bi şev xewa min nema te
  Cane min tev kul u birine
  Ziha bu xwîna min nema te

  Oyoy Çu çu nema te
  Ax ax çu çu nema te

   

  Devamı..
 • Seyda Perinçek - Ne Çarim Sözleri

  Seyda Perinçek Ne Çarim Şarkı Sözü,

   

  Ez bum dayika şaristaniya
  İro mam tene li bine piya
  Kurdo min xilas kin
  Ji zordestîyan
  Xwediye min tu yi

  Neyar ez kirim pari pari
  Dil li aliki ser li aliki
  Rih li aliki can li aliki
  Ez yek im ne çar im
  Pîroz im Kurdistan’im
  Ez yek im ne çar im Kurdistanim

  Çar aliye min hemû xizne ye
  Çavê neyara hemiya te de ye
  Kurdo min guhdar kin
  Bangam li te ye
  Çima ez bindest im gazinem heye

  Neyar ez kirim pari pari
  Dil li aliki ser li aliki
  Rih li aliki can li aliki
  Ez yek im ne çar im
  Pîroz im Kurdistanim
  Ez yek im ne çar im Kurdistanim

  Ne Çarîm Türkçe Çevirisi

  Şêhirlerin anası oldum
  Bugün yalnız kaldım ayaklar altında
  Hey Kürt kurtar benî
  Baskıcılardan
  Namusunum senîn
  Sahibim sênsîn

  Düşman benî ettî parça parça
  Kalp bir tarafta baş bîr tarafta
  Ruh bir tarafta can bir tarafta
  Ben birim dört değîlîm
  Kutluyum Kürdistanım
  Ben birim dört dêğilim Kürdistanım

  Dört bîr yanım hazînedîr
  Tüm düşmanların gözü bunlarda vardır
  Hêy Kürt dinlê beni
  Çağrım sanadır
  Neden îşgal altındayım sitêmim var

  Düşman benî ettî parça parça
  Kalp bir tarafta baş bir tarafta
  Ruh bîr tarafta can bir tarafta
  Ben birim dört dêğilim
  Kutluyum Kürdistan’ım
  Bên bîrim dört değîlîm Kürdîstanım

   

  Devamı..