Şıvan Perwer

 • Şivan Perwer - Zembilfiroş Sözleri

  Şivan Perwer Zembilfiroş Sözleri, Şivan Perwer Zembilfiroş Şarkı Sözü, 

   

  Zembilfiroş
  Qinyata Zembilfiroş û evina Xatûne Weki baki germ bi evin tirs Le paqiji girt
  ibû ser hele û herkesi li dora Kela Farqine Weha dibeje gele me: Zembilfiroş
  Lawike Ebas ya Emin ya nenas Xer û xeraca nastine keda deste xwe dixwe Hurme
  ta Mir û evina Xatûne; heskirina welat gel hele ya zarok û jina wi her li dile
  wi ye Heja ye Zembilfiroş
  Zembilfiroş zembila tine
  Delalo zembila tine
  Kolan bi kolan digerine
  Nan û dahne pe distine
  Zarokan pe ditevrine
  Gava ew zembila tine
  Xatûn li birce dibine
  Bi eşqa dil dihebine
  Aqil diçe sewda namine
  Ha dil were ha dil were
  Kese ji dil neki bawere
  Ji mirovanti hatiye dere

  Xatûn :
  Kuro selka vir de bine
  Mir dixwaze te bibine
  Buha buha ji te bistine
  Lawiko ez brindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna min a delal e
  Min bihisti Mir ne li mal e
  Bazara'm bi male helal e
  Xatûne ez tobedar im
  Delale ez tobedar im
  Ha dil were carek bi coş
  Car car vexwe şerbeta xoş
  Dilqinyata Zembilfiroş

  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike beyan i
  Ez dibejim tu pe dizani
  Min bo eşqa dil te ani
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna min a zerin e
  Qusur li ser te qet nine
  Le dilem kesi nahebine
  Xatûne ez tobedar im
  Delale ez tobedar im
  Hay hay hay hawar e hawar e
  Hay hay hay hay
  Xatûn pir evindar e
  Li ber rehma Xwede xwar e
  Ji eşqe maye be par e
  Evindar e ma beçare
  Xatûn li jor kar dike
  Zer li eniye par dike
  Kalen sedsalan har dike

  Xatûn :
  Çaven min mina eynan e
  Biske min mina qeytan e
  Dirane min mina mircan in
  Eniya min mina ferşan e
  Bere min mina fincan e
  Fincanen mir û paşan e
  Singe min mina zozan e
  Zozanen haft eşiran e
  Zembilfiroş lawike derweş
  Le bike kef û seyran e
  Zembilfiroş lawike derweş e
  Keremke tu were peşe
  Heqe zembilen xwe bibeje
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Le le le le le Xatûne
  Çaven te mina zeytûne
  Ditirsim ji agire etûne
  Ya Xatûn ez tobedar im
  Tobedare Xaliqe Cebar im
  J'ser toba xwe ez nayem xware
  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike feqir e
  Were ser doşeka Mir e
  Bidim te guliyen herir e
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Tu Xatûna li birc û van i
  Li ser text û li ser seran i
  Tu ji min re nabi kevani
  Xwedi zarok û eyal im
  Zarok tazi û birçi li mal in
  Xatûne ez tobedar im

  Xatûn :
  Zembilfiroş lawike nenas i
  Tena derpi û kiras i
  Tu ji destem nabi xelas i
  Lawiko ez evindar im

  Zembilfiroş:
  Xatûna gerden bi mori
  Qet nabe bi kotek û zori
  Tirsa min ji wi Reb e jore
  Xatûne ez tobedar im
  Tobedare Zerdeşte Kal im
  Ji ser toba xwe qet nayem xware

   

  Devamı..
 • Şıvan Perwer Halepçe Sözleri

  Şıvan Perwer Halepçe Türkçe Sözleri

  Hey gidî dinyayê!
  Dinya bi xweşî û bi zilm!
  Ma qey tu tera însana nakî
  Te İnsanên xweş û delal afirandî û çêkirîye
  Bo çi çavê İnsanan bar û têr nabê?
  Geh li ser te xweş dikin,
  Geh dûman û ewrê reş û tarî bi ser te de dibarînin…
  Hevdu diqelînin.
  Hey gidî insan! Bo çi çavên te têr û bar nabê?

  Ma rûkê dinyayê têra te nakê?
  Pêr Nagazakî, Hiroşîma…
  Doh li Vietnam’ê…
  Û iro li Kurdistan’ê
  Ma Helepçe hindik e?
  Sal 1988, meha Adarê…
  Gulê Newrozê disa dipişkivîn…
  Ewrên reş û tarî li ser Newrozada hatin,
  Be kêf û şâhî, bê xweşî Newroza disa serê xwe xarkirin,
  Û tovê xwe berda binê erdêda..

  Jibo carek din şîn werin..
  Wey lo lo, wey lo lo wey lo
  Wezê daketim kel û kaşxanan
  Wezê daketim serê birc û van dîwaran
  Wezê bi ser kela dilê xwe de mijûl ji xeman û kulan û derdan birîn in ax de wey lo lo lo wey lo…
  Dîsa bombe û baran e
  Her derê girtî mij û dûman e
  Dîsa nale-nala birîndaran e
  Dengê dayika tê li ser lorikê wan e
  Bavik bi keder xwe davêjine ser zarokan e
  Lê zarok mane bê nefes, bê ruh û bê can e
  Ax birîndar im wey lo lo lo wey lo…
  Hey lê lê…. wey lê lê… Ferman e ûy… hawar… hawar…
  Dîsa li me ferman e
  Li jor tête gire-gir û hume-huma bavirok û têyaran e
  Her der xistiye nava agir û mij û dûman e
  Li jêr tête qîre-qîra zarokan, hawara dayik û bavan e
  Dîsa dîrok xwe nû ve dike weke carek ji caran e
  Weke Diyarbekir, weke Palo û Gênc û Agirî, Dêrsim
  Weke Mahabat û weke Berzan e
  Îro dîsa li Deşta Silêmaniyê, li kêleka Hendirê, li bajarê helebçê
  Fermana me Kurdan e, ferman e, ferman e…
  Dîsa hatin qelandin zarok û zêç tev dayik û bavan e
  Ax hawar… li me ferman e… li min ay… ax birîndarê we me, li min oy…
  Erê hey lê lê… Here hey lo lo…
  Hawar Kurdno hûnê bikin bilezînin
  Hûnê kaxiz û pênûsekê bibînin binivsînin
  Dinya alemê pê bihesînin
  Serok û rêberên Kurda li hev bînin
  Bila yek bi yek bin ji halê me Kurdan re tiştekî ji dinyayê re binnivsînin
  Bila xelq û alema pê bihesînin
  Da ku çarekê ji halê me Kurdan re bibînin
  Me ji bin vê bindestiyê derînin hawar hawar…
  Heyfa Kurdistan ku îro dişewitînin

  Agir li serê me Kurdan dibarînin ax de ay ay… lo lo ax de li min birîndarê we me…


  Halepçe Türkçe Çevirisi
  Hey gidi Dünya!
  Zulmü ve güzelliği ile Dünya!
  Sanki sen insanlara yetmiyor musun?
  Sen hoş ve güzel insanlar yaptın, yarattın.
  Neden insanların gözleri dolmuyor ve doymuyor.
  ( bar = yük, burdaki anlamı dolu)
  Kâh senin üzerinde güzellikler yapıyorlar,
  Kâh kara duman ve bulutlar yağdırıyorlar senin üzerinde.
  Biribirlerinin soyunu kurutuyorlar.
  Hey gidi insan! Senin gözün neden dolmuyor ve doymuyor?
  Yoksa dünya yüzeyi sana yetmiyor mu?
  Önceki gün Nagazaki, Hiroşima…
  Dün Vietnam’da….
  Ve bugün Kürdistan’da
  Halepçe az mı sanki?
  Yıl 1988i Mart ayı…
  Newrozun gülleri yine yeşermekteydi…
  Newrozların üzerine (aniden) kara, karanlık bulutar geldi,
  Newrozlar; keyifsiz ve şenliksiz başlarını gerisingeri önlerine eğdiler,
  Ve tohumlarını yerin altına saldılar…
  (Günü gelince) bir kere daha yeşermek için…
  Vay oğul oğul, Vay oğul oğul
  Ben kalelere, köşklere indim…
  Ben burçların zirvesine, o duvarlara indim
  Ben kaynayan kalbimin üstündekiler; kederler, irinler, dertler ve yaralardır ah, vay oğul, vay oğul
  Yine bombalar yağmur,
  Her yeri sis vu duman kaplamış
  Yine yaralıların inim inim iniltileridir.
  Annelerin sesleri geliyor onların ninnileri üzerinde
  Baba kederle kendini çocukların üzerine yatırıyor
  Lakin çocuklar; nefessiz, ruhsuz ve cansız durmakta…
  Ah yaralıyım vay oğul, oğul, oğul. Vay oğul
  Ey kızım kızım… Vay kızım kızım… Fermandır oy… İmdat! … İmdat!
  Yine bize fermandır!
  Yukarıdan jetlerin gümbürtüleri, homurtu (sesleri) geliyor.
  Her yeri ateş, duman ve sis içinde bırakıyor.
  Aşağıdan ise çocukların çığlıkları, anne babaların
  imdatlarının (sesleri) geilyor
  Tarih yine kendini tekrarlıyor ; zamanlardan bir zaman gibi ( her zamanki gibi)
  Diyarbakır gibi, Palu, Genç , Ağrı ve Dersim gibi
  Mahabat gibi ve Berzan gibi
  Bugünkü tekrar Süleymaniye ovasında, Hendir’in kenarında, Halepçe şehrinde…
  Biz Kürtlerin fermanıdır, Fermandır, fermandır…
  Yine gelip kızarttılar çocukları, kadınları, bütün anne ve babaları…
  Ah imdat!… Ferman bizedir… Ban ayy! Ah! Yaralınızım ben… Oyy bana…
  Evet ey oğul oğul. Git ey oğul oğul…
  İmdat! Kürtler siz acele etmelisiniz.
  Siz, bir kâğıt ve kalem getirip yazın:
  Dünya alemi bundan haberdar edin (duyurun)
  Kürtlerin rehberlerini, başkanlarını barıştırın
  Evet… birlik olsunlar. Biz Kürtlerin hali için dünyaya bir şeyler yazsınlar
  Evet… alemleri, halkları haberdar etsinler
  Biz Kürtlerin haline bir çare bulsunlar diye
  Bizi bu esaretten çıkarsınlar imdat! İmdat!
  Yazık, Kudistana ki bu gün yakıyorlar…
  Biz Kürtlerin başına ateş yağdırıyorlar ah da ayy ayy! Yaralınızım sizin!

  Devamı..
 • Şivan Perwer Le Dotmam Sözleri

  Şivan Perwer Le Dotmam Şarkı Sözü,
  Xeber hate min li ser eşqa dil
  Eywax gul bû evîndara bilbil
  Bilbil xema qet nakşîne ji gul
  Lê dotmam lê dotmam w'em rûreş in
  Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê
  Delalê evîndara pismamê
  Zeriyê evîndara pismamê

  Dotmam dayika me tev niştiman e
  Diqîrî, digazî li ber destan e
  Wê çawa bê sebra me Kurdan e
  Lê dotmam lê dotmam w'em rûreş in
  Lê dotmam lê dotmam w'em rûreş in
  Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê
  Delalê evîndara pismamê
  Zeriyê evîndara pismamê

  Dotmam tu pir şêrînî li ba şivan
  Lê niştiman nadim bi hezar yaran
  Bo azadî dil û canêm qurban
  Bo rizgarî divêm axa goran
  Lê dotmam lê dotmam w'em rûreş in
  Lê dotmam lê dotmam w'em rûreş in
  Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê
  Delalê evîndara pismamê
  Zeriyê evîndara pismamê
  Türkçe Çevirisi
  Haber geldi bana aşk hakkında
  Eyvah gül gönül vermiş bülbüle
  Bülbül ise hiç nazını çekmez gülün
  Amcakızım, yüzümüz karadır
  Güzelim amcaoğlunun aşkı
  Sarışınım amcaoğlunun aşkı

  Amcakızı hepimizin anası vatandır
  Yabancı ellerde feryat, çığlıklardasın
  Nasıl sıkılmasın biz Kürtlerin canı?
  Amcakızım, yüzümüz karadır
  Güzelim amcaoğlunun aşkı
  Sarışınım amcaoğlunun aşkı

  Dotmam sen çok tatlısın Şivan için
  Ama değişmem vatanı bin yâre
  Özgürlü
  k için yüreğimle canım kurbandır
  Bağımsızlık için razı olurum mezar toprağına
  Amcakızım, yüzümüz karadır
  Güzelim amcaoğlunun aşkı
  Sarışınım amcaoğlunun aşkı

   

  Devamı..