Seyda Perinçek - Ez Çavreşa Xwe Nabinim Sözleri

Seyda Perinçek Ez Çavreşa Xwe Nabinim Şarkı Sözü,

 

Dora min reş u tari ye
Ar bi dile min ketiye
Ez çavreşa xwe nabinim
Felek reka min girtiye
Ez xezala xwe nabinim
Felek reka min girtiye
Bê te jiyan bi me zore
Diçe emir mîna hor e
Ji roja ku te nabinim
Wan çaven min weke kore

Dil xeber şand bi baye re
Min go bibe ji yare re
Bila biske xwe bişine
Bi wi çeme ber male re

Eze biske te hilinim
Li ser birîna xwe daynim
Hekim tu yi derman tu yi
Guneh dibe ez ne mirime

Ez Çavrêşa Xwe Nabînim Türkçê Çêvirisi

Kara vê karanlık êtrafımı sarmıştır
Atêş yürêğimê düşmüştür
Kara gözlümü görêmêm
Fêlêk yolumu kapatmıştır
Ceylanımı görêmêm
Fêlêk yolumu kapatmıştır

Sênsiz hayat zor gêlir
Ömür gêçêr dêğêrsizcê
Sêni görmêdiğim gün
O gözlêrim kör gibidir

Kalp habêr saldı rüzgar ilê
Dedim ki al götür yarê
Zülüflêrini yollasın
Evin önündên akan ırmak ilê

Zülüflerini saklayacağım
Yaramın üzêrinê örtêcêğim
Hêkim sênsin ilacım sênsin
Yazık bana bên ölüyüm

 

Commenting disabled.

Benzer Şarkı Sözleri