Şivan Perwer - Zembilfiroş Sözleri

Şivan Perwer Zembilfiroş Sözleri, Şivan Perwer Zembilfiroş Şarkı Sözü, 

 

Zembilfiroş
Qinyata Zembilfiroş û evina Xatûne Weki baki germ bi evin tirs Le paqiji girt
ibû ser hele û herkesi li dora Kela Farqine Weha dibeje gele me: Zembilfiroş
Lawike Ebas ya Emin ya nenas Xer û xeraca nastine keda deste xwe dixwe Hurme
ta Mir û evina Xatûne; heskirina welat gel hele ya zarok û jina wi her li dile
wi ye Heja ye Zembilfiroş
Zembilfiroş zembila tine
Delalo zembila tine
Kolan bi kolan digerine
Nan û dahne pe distine
Zarokan pe ditevrine
Gava ew zembila tine
Xatûn li birce dibine
Bi eşqa dil dihebine
Aqil diçe sewda namine
Ha dil were ha dil were
Kese ji dil neki bawere
Ji mirovanti hatiye dere

Xatûn :
Kuro selka vir de bine
Mir dixwaze te bibine
Buha buha ji te bistine
Lawiko ez brindar im

Zembilfiroş:
Xatûna min a delal e
Min bihisti Mir ne li mal e
Bazara'm bi male helal e
Xatûne ez tobedar im
Delale ez tobedar im
Ha dil were carek bi coş
Car car vexwe şerbeta xoş
Dilqinyata Zembilfiroş

Xatûn :
Zembilfiroş lawike beyan i
Ez dibejim tu pe dizani
Min bo eşqa dil te ani
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Xatûna min a zerin e
Qusur li ser te qet nine
Le dilem kesi nahebine
Xatûne ez tobedar im
Delale ez tobedar im
Hay hay hay hawar e hawar e
Hay hay hay hay
Xatûn pir evindar e
Li ber rehma Xwede xwar e
Ji eşqe maye be par e
Evindar e ma beçare
Xatûn li jor kar dike
Zer li eniye par dike
Kalen sedsalan har dike

Xatûn :
Çaven min mina eynan e
Biske min mina qeytan e
Dirane min mina mircan in
Eniya min mina ferşan e
Bere min mina fincan e
Fincanen mir û paşan e
Singe min mina zozan e
Zozanen haft eşiran e
Zembilfiroş lawike derweş
Le bike kef û seyran e
Zembilfiroş lawike derweş e
Keremke tu were peşe
Heqe zembilen xwe bibeje
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Le le le le le Xatûne
Çaven te mina zeytûne
Ditirsim ji agire etûne
Ya Xatûn ez tobedar im
Tobedare Xaliqe Cebar im
J'ser toba xwe ez nayem xware
Xatûn :
Zembilfiroş lawike feqir e
Were ser doşeka Mir e
Bidim te guliyen herir e
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Tu Xatûna li birc û van i
Li ser text û li ser seran i
Tu ji min re nabi kevani
Xwedi zarok û eyal im
Zarok tazi û birçi li mal in
Xatûne ez tobedar im

Xatûn :
Zembilfiroş lawike nenas i
Tena derpi û kiras i
Tu ji destem nabi xelas i
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Xatûna gerden bi mori
Qet nabe bi kotek û zori
Tirsa min ji wi Reb e jore
Xatûne ez tobedar im
Tobedare Zerdeşte Kal im
Ji ser toba xwe qet nayem xware

 

Commenting disabled.

Benzer Şarkı Sözleri