• Mem Ararat - Xatir Xwestin Sözleri

  Sî girtiye qiraxa
  Wexte dil û xatira
  Min got min bi re bike le
  Ne got ere, ne got na
  Wa yare ha yare...


  Derengiye roje bû
  Agir bi dil ket hil bû dû
  Da re û ji ba min çû
  Wa yare ha yare, wa yare mal werane


  Min got ez çiyayî me
  Evîn pîroze li ba me
  Kincekî ji agir e le, dişewt&...

 • Mem Ararat - Heyv Sözleri

  Li bajare me sere ve evara
  Heyvek nû hilat li dile vala
  Dilerize tu,dibişire tu
  Ne ji te be heyve we şev çawa ba?
  Dibe kû xeliyek ba ew reş tarî ba,
  Dibe kû darek ba ew bi kelem ba,
  Dibe kû hesre min ew stargeh ba,
  Dibe kû ji xewnen min re ew wargeh ba.


  Reşe te her tim li ber çave min e.
  Dildare te me, Sozdara min be.
  Dilerize tu, tim dibişire.<...

 • Mem Ararat - Evina Mem Sözleri

  Tu yî tava bihare
  Kulîlka li gulye dare
  Buye evîn ji Mem re
  Ji Mem re bûye yare


  Pore te baye behra
  Bihare tîne ji min ra
  Ger tu jî nebe ya min
  Ji çi re ye ev dunya?


  Tav ji bexçe havîna
  Kulîlk e xemla dara
  Tu jî ji min re wateye
  Wateya her dû dunya


  Pore te baye behra<...

 • Şahe Bedo - Nabe Sözleri

  Dayîk digîrîn ji bona te
  Zarok sewî man sewa te
  Çave me maye reya te
  Ka kengî te, were were


  Nabe nabe be te nabe
  Ger tu neye azad nabim
  Azadî be te jîn qet nabe


  Gele'm rabe li her deran
  Mizgînî bidin li cih û waran
  Me sond xariye bi nave te
  Can feda ne em di reya te


  Nabe nabe be te nabe

 • Şahe Bedo - Wele Nastinim Sözleri

  Wele nastînim, bile nastînim
  Wele nastînim, Zeman xirab e
  Wele nastînim, bege Xulpe yo
  Bile nastînim, bege Xulpe yo
  Sed û se sîwar kiriye zewte yo
  Keke’m zava ye sîware hespe yo
  Sed û se sîwar kiriye zewte yo
  Keke’m zava ye sîware hespe yo


  Wele nastînim, bîle nastînim
  Wele nast&...

 • Şahe Bedo - Çima Naye Sözleri

  Çave te ye reş û belek naçin bîra min
  Xewe şeva min herimîn bela sere min
  Ka beje tuye kenge werî roniya çave min
  Ka beje tuye kenge werî nava dile min


  Tu çima naye, tu çima naye,
  Heyrana bejn û bale, tu çima naye...


  Tu digerim te nabînim jana dile min
  Ke çi gotiye kuda çûyî n...

 • Hozan Aydın - Xewna Şeve Sözleri

  Di tarîya şeva reş da min dît xwîya bû,
  Carek nerî dûr kenîya dîsa wenda bû.
  Li pey ketim, min nezanî xewna şeve bû,
  Xewna şeve bû
  Bave min çû ax, negihîşt im, xewna şeve bû


  Sekinî bû bi forsa bere, dest li keleke,
  Tizbî dikişand, şewqe li serî, xarbû li hileke.<...

 • Hozan Aydın - Pe Nikarim Sözleri

  Dil e del û dîn e, qe xema we nîn e
  Hale min nabîne, wele pe nikarim
  Weke gula teze, li min dike naz e
  Pir ji min digaze, wele pe nikarim


  Bûye teyre baz e, şeve qe ranaze
  Niza'm çi dixaze, wele pe nikarim
  Bû lehiya hest e, diherike naweste
  Nizane raweste, wele pe nikarim


  Weke gula teze, li min dike naz e
  Pir ji min digaze, wele pe nikarim
  Bû...

 • Hozan Aydın - Xwezi Sözleri

  Xerîbiye 'emre min xwar
  Sal ji min çûn mame neçar
  Birî tev bûne dîn û har
  Qurçimî dil bi hesten jar


  Xwezî dibem xwezî yare
  Behna te bihata min care
  Dema roj diçe evare
  Bi şeve re daketa xware.


  Xeyalen te wer dibeje
  Dûr dinerim dest nagiheje
  Kel ji hundir xwe diaveje
  ...

 • Aram Serhad - Eman Dılo Sözleri

  Weka girek nav dile min
  Bi xewneke li ber çave min
  Roje'm be te, şeve'm be te
  Ev dil be te qet nabe


  Eman dilo, eman dilo
  Dil bi kulo, birino
  Ez çi bikim tu ji min dur i
  Eman dilo, dil birino


  Gelo çima tu nehati
  Ev çend sal e li benda te me
  Dikim hewar, dikim gazi
  Tu denge min qet nabihizi


  Eman dilo, eman dilo
  Dil bi kulo, birino

 • Aram Serhad - Tu Delaliya Mini Sözleri

  Tu delaliya min î
  Tu evîna min î
  Tu jiyana min î
  Tu her dem ya min î yare,
  Tu her dem ya min î


  Çaven te ye belek
  Bejna te ye zirav
  Rûye te ye bi ken
  Dile te ye bi germ
  Ez girtî mame


  Reya min dûr e
  Êvara min sar e
  Sterka'm tarî ye
  Deste'm ji te veqetiye
  Be te...

 • Aram Serhad - Te Nedi Sözleri

  Ez pel bum weşiyam
  Ez berf bum heliyam
  Ez zar bum giriyam
  Çima yar, çima yar te nedî?


  Te nedî dile min
  Te nedî rihe min
  Te nedî cane min
  Çima yar, çima yar te nedî


  Hesir dibarin li çavan
  Ez li xwe nikarim
  Ev çi derd e nizanî
  Çima yar, çima yar te nedî?&l...